ایات مربوط به نماز

آیات

* این کتاب بى تردید راهنماى پرهیزکاران است ، آنان که به جهان غیب ایمان آورند و نماز به پاى دارند و از آنچه به ایشان عنایت کرده ایم در راه خدا بپردازند(1) .

* نیکوکارى بدان نیست که روى به جانب مشرق و مغرب آورید ، ( زیرا این به تنهایى برنامه اى است براثر  ) در حقیقت ، نیکوکارى به این است که به پروردگار عالم و روز قیامت و فرشتگان و قرآن و پیامران ایمان آورید و از مال خود ، در عین دوستى آن ، به خویشان و یتیمان و فقیران و مسافران در راه مانده و گدایان و در راه آزاد کردن بندگان بپردازید . و نماز را به پاى داشته ، زکات مال به در کرده ، و به وقت رنج و تعب راه صبر پیش گیرید . آن مردمى که بدین صفات آراسته اند در ایمان راستگو و در عمل پرهیزکارند(2) .

* آنان که اهل ایمانند و داراى عمل صالح و بپا دارنده ى نماز و پرداخت کننده ى زکات ، نزد حق از اجر نیکو برخوردارند . هرگز ترس از آینده و اندوه از گذشته نخواهند داشت(3) .

* کسانى از آنها که در علم قدمى ثابت و نظرى عمیق دارند و از ایمان به حق بهرهورند و به آنچه به تو و پیامبران پیشین نازل شده ایمان مى آورند ، و آنان که نماز را به پا داشته و از پرداخت زکات بخل ندارند و به پروردگار و روز جزا ایمان مى آورند ، به زودى آنان را از بهره ى بزرگ حق برخوردار خواهیم

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ بقره ( 2 ) 2 ـ 3 .

2 ـ بقره (  ) 177 .

3 ـ بقره ( 2 ) 277 .

کرد(1) .

* همه کاره و ولىّ شما تنها خدا و رسول و آن مؤمنانى هستند که نماز را به پا داشته و در حال رکوع به فقیران زکات مى دهند(2) .

* آنان که در تمام شؤون حیات متمسک به کتاب خدایند و نماز را بپا داشتند ، به حقیقت معلومشان باد که ما اجر مصلحان را ضایع نخواهیم کرد(3) .

* مردم مؤمن کسانى هستند که چون یاد خدا شود ، از جلال و بزرگى حق دلشان ترسان و لرزان گردد و چون آیات الهى را بشنوند بر ایمانشان افزوده گشته و در هر کارى بر خداى خویش تکیه کنند . نماز را با حضور قلب به پا دارند و از آنچه روزى آنان شده انفاق نمایند . به راستى چنین مردمى اهل ایمانند و مصداق حقیقى مؤمن ، و اینان نزد خداوند از مرتبه ى بلند و آمرزش و رحمت و روزى نیکو برخوردارند .(4) .

* منحصراً آباد کردن مساجد خدا به دست کسانى است که به خدا و روز جزا ایمان آورده و نماز بپا دارند و زکات بپردازند و از غیر حق نترسند . اینان امید است که از هدایت یافتگان باشند(5) .

خوانندگان عزیز ! این آیات نمونه اى از آیاتى است که حضرت حق نماز را به

عنوان علامت ایمان و نشانه ى مؤمن در آن ذکر فرموده است . اگر متن آیات دیگر را بخواهید ، با ذکر سوره و شماره ى آیه به قرار زیر است :

انعام ( 6 ) : 92 ، توبه ( 9 ) : 71 ، رعد ( 13 ) : 22 ، ابراهیم ( 14 ) : 31 ، حج (  ) : 35 ـ 41 ، نور (  ) : 37 ، مؤمنون (  ) : 2 ، نمل (  ) : 3 ، لقمان (  ) : 4 ، فاطر (  ) : 18 و 19 ، شورى (  ) : 38 ، بیّنه (  ) : 5 ، معارج (  ) : 23 .

با توجه به اوصافى که در آیات ذکر شده به عنوان نشانه هاى مؤمن آمده و از جمله ى آن علائم و اوصاف نماز است ، باید گفت : هر مرد و زن مکلّفى که از حوزه ى با عظمت نماز بیرون باشد ، طبق آیات قرآن از مدار ایمان و عرصه گاه دین خارج و در نتیجه از مراتب عالى تربیت و انسانیت و از انوار حقیقت و واقعیت به دور است .

1 ـ نساء (  ) 162 .

2 ـ مائده ( 5 ) : 55 . به اتفاق تمام مفسّران با انصاف و اهل حق و حقیقت  ، آیه ى بالا در شأن والاى حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) که بهترین برپا دارنده ى نماز و  ادا کننده ى زکات پس از رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم)بود نازل شده است .

3 ـ اعراف (  ) 170 .

4 ـ انفال (  ) 2 ـ 4 .

5 ـ توبه (  ) 18 .

/ 0 نظر / 107 بازدید