زندگی استاد

زندگى استاد
روزى به شهید مطهرى مطلبى را گفتم که ایشان خندید. گفتم : شما استاد ما هستى وعلامه طباطبایى استاد شماست . اگر شما چند روزى به مدرسه فیضیّه تشریف مى آوردید و طلبه ها سادگى زندگى شما، ظرف شستن ولباس شستن شما را از نزدیک مى دیدند، درس بزرگى براى آنان بود. این صحنه ها مشکلات را برایشان آسان وبه زندگى دلگرم مى کند.

/ 0 نظر / 28 بازدید