تاویل نماز

تاویل نماز.

 

ـ امـام على (ع ) به مردى که نمازمى خواند,فرمود : اى مرد , آیا تاویل نماز را مى دانى ؟
عرض کرد : سـرورم ! آیـا نـمـاز تـاویـلـى جـز عـبـادت دارد؟
حـضرت فرمود : سوگند به آن که محمد را به پیامبرى فرستاد, آرى دارد.
تـاویـل نخستین تکبیرت تا تکبیرة الاحرام چنین است که وقتى گفتى : اللّه اکبر , در قلب وجان خود بگذرانى که خدا بزرگتر از آن است که به قیام یا قعودى وصف شود و در تکبیر دوم در قلبت چنین بگذرانى که خدا بزرگتر از آن است که به حرکت یا سکونى وصف شود و درتکبیر سوم او را بزرگتر از آن بدانى که به جسمیت وصف شود یا به چیزى مانند باشد یا به چیزى قیاس شود و در تـکبیر چهارم او را بزرگتر از آن بدانى که به عارضه اى دچار شود یابیماریها دردمندش کند و در تکبیر پنجم او را بزرگتر از آن بدانى که به جوهرى یا عرضى وصف شود یا در چیزى حلول کند و یا چـیـزى در او حلول کند و در تکبیر ششم چنین از دلت بگذرانى که او بالاتر از آن است که زوال و جابه جایى و دگرگونى حالات , که در موجودات حادث رواست , در او جایز باشد و در تکبیر هفتم او را برتر از آن بدانى که محل حواس پنجگانه باشد.
تاویل کشیدن گردنت در رکوع نیز این است که با خودگویى : اگر گردنم را بزنى باز به توایمان دارم .

گفتن جمله ((سمع اللّه )) تاویلش این است : کسى که مرا از نیستى به صحنه هستى آورد.
سجده اول این است که در حال سجده از ذهن و دلت بگذرانى که : مرا از خاک آفریدى .

سـر بـرداشتنت از سجده اول تاویلش این است : مرا از خاک بیرون آوردى و سجده دوم به معناى ایـن اسـت کـه : مرا به خاک برمى گردانى و در سربرداشتنت از سجده دوم از قلبت بگذرانى : بار دیگر مرا از خاک بیرون مى آورى .

نشستن به طرف چپ و گذاشتن پاى راستت روى پاى چپ تاویلش این است که در دلت بگذرانى : خدایا! من حق را بر پاى داشتم و باطل را میراندم .

تاویل تشهدت عبارت است از : تجدید ایمان و تکرار اسلام و اقرار به برانگیخته شدن پس از مرگ .

تاویل سلام دادنها عبارت است از : تمجید پروردگار سبحان و برتر دانستن او از آنچه ستمگران در حقش گفته اند و ملحدان وصفش کرده اند.
و برکاته )) طلب رحمت و مهر خداى سبحان است و این به معناى در امان ماندن شما از عذاب روز قیامت است .

امـیـرالـمـؤمنین (ع ) سپس فرمود : کسى که تاویل نماز خود را بدین صورت نداند , نمازش ناقص است .

ـ نخستین تکبیر از این هفت تکبیر (تاویلش ) آن است که با انگشتان پنجگانه لمس شود.
ـ در معناى ((قد قامت الصلاة )) در اقامه , مى فرماید : یعنى وقت دیدار و راز و نیاز و برآورده شدن حـوایـج و رسـیدن به آرزو و وصال خداى عزوجل و کرامت و عفو و خشنودى و آمرزش او رسیده است .

/ 1 نظر / 21 بازدید
عباس

سلام .. خیلی ممنون .