ارامش در تنهایی

آرامش در تنهایى
در رژیم طاغوت ، شهید محراب حضرت آیت الله مدنى در نورآباد کازرون تبعید بود. من به دیدنش رفتم ، دیدم این عالم ربّانى در تنهایى به سر مى برد. گفتم : از تنهایى ناراحت نیستید؟ فرمود: من تنها نیستم ، در محضر خدا هستم . هرشبى که مى خوابم ، یک قدم بخدا نزدیک مى شوم و هر قدمى که دشمنم (شاه ) برمى دارد، یک قدم از خدا دور مى شود.

/ 0 نظر / 23 بازدید