نماز دزد

نماز دزد.

 

ـ پیامبر خدا(ص ) ـ به اصحابش ـ : آیاشما را به دزدترین مردم راهنمایى نکنم ؟
عرض کردند: چرا, اى رسول خدا.
فـرمـود: دزدتـریـن مـردم کـسـى اسـت که از نماز خود مى دزدد, نماز چنین کسى , همانند یک جامه کهنه , مچاله مى گردد و به چهره او زده مى شود.
ـ سارق کسى نیست که از مردم سرقت مى کند بلکه سارق کسى است که از نماز سرقت مى کند.
ـ دزدتـریـن دزدهـا کـسـى اسـت که از نمازش دزدى کند, یعنى واجبات آن را به طور کامل به جانیاورد.
ـ امـام على (ع ) ـ به مردى که سجده هاى نمازش را خیلى سریع به جا مى آورد ـ فرمود: چندوقت است که اینگونه نماز مى خوانى ؟
آن مرد عرض کرد: از فلان و بهمان مدت .

فرمود: شخصى چون تو در نزد خداوند همانند کلاغ است که نوک بر زمین مى زند, اگر بمیرى بر غیر آیین ابوالقاسم محمد (ص ) مرده اى .

نمازش بدزدد.

سبک خواندن نماز.

ـ امام صادق (ع ) : هرگاه بنده به نمازایستد و نمازش را سبک برگزار کند خداوند تبارک و تعالى بـه فرشتگان خود فرماید: آیا به این بنده ام نمى نگرید که گویى فکر مى کند برآوردن نیازهایش به دست کسى جز من است , آیا اونمى داند که برآوردن حوایجش به دست من است ؟
!.
ـ سبک خواندن نماز واجب و طولانى برگزار کردن نافله از عبادت است .

ـ نماز رسول خدا (ص ) از همه مردم کاملتر و کوتاهتر بود.

 

 

/ 1 نظر / 29 بازدید
محمدي

با سلام مطالبتان خيلي خوب است اجرتان با امام زمان[لبخند]