سیمای نماز

سیمای نماز
بحث هایی پیرامون عبادات و شرایط و فلسفه آن گذشت . پس از ذکر آن کلیّات ، به مصادیق آن می پردازیم و به بارزترین نوع بندگی که ((نماز)) است وارد می شویم . ابتدا باید جایگاه نماز را در متون دینی (قرآن و حدیث ) بشناسیم ، سپس به جزئیات و اسرار آن برسیم . اینک ، به گوشه ای از نظرهای مکتب وحی پیرامون نماز، توجه کنید: نماز، از مهمترین سفارش های انبیا بوده و از بارزترین مصادیق عبادت است . حضرت لقمان به فرزندش می گوید:
پسرکم ! نماز را بر پای دار: ((یبنی أقم الصلوه))
(141)
نماز، داروی نسیان و وسیله ذکر خداوند است : ((أقم الصلوة لذکری ))
(142) نماز، پیمان خداوند است .
رسول خدا (ص ) فرمود: ((الصلوة عهد اللّه ))
(143)
نماز، نور چشم پیامبر عزیز است که فرمود: ((قرة عینی فی الصلوة))
(144) نماز، اهرم استعانت در غمها و مشکلات است . خداوند می فرماید: از صبر و نماز در مشکلات کمک بگیرید و بر آنها پیروز شوید: ((واستعینوا بالصبر والصلو ة)) (145)
نماز، داروی تکبّر است . علی (ع) می فرماید: خداوند، نماز را واجب کرد تا انسان را از کبر، دور کند: ((والصلوة تنزیها عن الکبر))
(146) نماز، وسیله تشکر از خداوند بر نعمت های اوست : ((فصل لربک وانحر)) (147) نماز، سیمای مکتب است : ((الصلوة وجه دینکم )) (148) نماز، به منزله پرچم و آرم و نشانه مکتب اسلام است : پیامبر فرمود: ((علم الاسلام الصلاة)) (149)
نماز، پایه و ستون دین است : ((و هی عمود دینکم ))
(150) نماز، به منزله سر نسبت به تن می باشد. پیامبر اسلام فرمود: ((موضع الصلاة من الّدین کموضع الرأس من الجسد)) (151) نماز، کلید بهشت است : ((الصلاة مفتاح الجنة)) (152)
نماز، وسیله سنجش مردم است : ((الصلاة میزان ))
(153)
نماز، اساس دین است : ((بنی الاسلام علی ... الصلاة))
(154)
نماز، اولین سوال در قیامت است : ((اول ما یحاسب به العبد الصلاة))
(155)
نماز، گناهان را از بین می برد. در حدیث ، نماز به نهری تشبیه شده که انسان روزی پنج بار در آن شستشو می کند ودیگر چرکی باقی نمی ماند.
(156) نماز، رابطه مخلوق با خالق است ، انسان مادّی را معنوی می کند و انسان را علاوه بر آشنا کردن با خدا، با طبیعت نیز آشنا می سازد، با آب ، خاک ، قبله ، طلوع، غروب و وقت و...
نماز، تنها عبادتی است که حتی در حال غرق شدن و جنگ هم ساقط نمی شود و برترین فریاد آزادگی انسان از سلطه قدرتمندان و اعلام بندگی در آستان خداوند است .
نماز، زنده نگهداشتن سنّت ابراهیم ومحمّدوحسین ومهدی : است . نماز، وسیله نزدیک شدن انسان به خداست : ((الصلاة قربان کل تقی ))
(157) نماز، آخرین سفارش انبیاء ((و هی آخر وصایا الانبیاء)) و آخرین سفارش امام صادق (ع) پیش از وفات است که همه خویشاوندان و فرزندان را دور خود جمع کرد و توصیه نمود که هر که نماز را سبک شمارد، مشمول شفاعت ما در قیامت نخواهد شد. (158)
نماز، برای اولیاء خدا شیرین و برای منافقان دشوار و بار سنگین است : ((واّنها لکبیرة اّلا علی الخشعین ))
(159)
نماز، کوبنده شیطان است : ((مدحرة للشیطان ))
(160)

منابع
141  لقمان ایه 17 

142 طه ایه 14  

143 کنزالعمال،ج 7،ص 77  

144 بحارالانوار،ج 77،ص 77  

145  بقره ایه 45 

146 نهج البلاغه،حکمت 252

147 کوثر،ایه 2

148 فروع کافی،ج 1،ص 279

149 کنزالعمال،ج7،ص 279

150 مستدرک،ج 1،ص 172

151 نهج الفصاحه،جمله 3075

152 نهج الفصاحه،جمله 1588

153 فروع کافی،ج 1،ص 267

154 وسایل الشیعه،ج1،ص4

155 نهج الفصاحه،جمله 979

156 وسایل الشیعه،ج3،ص 7

157 فروع کافی،ج 1،ص 265

158 فروع کافی،ج 1،ص 264

159 بقره،ایه 45

160 فهرست عزرالحکم،صلاه

/ 0 نظر / 20 بازدید