سبک شمردن نماز

نماز را سبک مشمارید.

ـ امام باقر(ع ) : نمازت را سبک مشمار ,زیرا پیامبر(ص ) هنگام رحلتش فرمود : از من نیست کسى که نمازش را سبک بشمارد.
ـ امـام صـادق (ع ) : رسـول خدا(ص ) فرمود : از من نیست کسى که نماز را سبک بشمارد , به خدا قسم , کنار حوض (کوثر) بر من وارد نمى شود.

/ 0 نظر / 27 بازدید