معجزات قران

اسمان 

 

نیروی جاذبه، باذن خدای عالم، عامل نگاهداری آسمانها و زمین است.  این نیرو غیرقابل رویت ا ست ولی همانند ستونهایی استوار موجب نگاهداری آسمانها و زمین و گردش آنها در مدارهای تعیین شده توسط  یکتاخالق جهان می باشد.  به این پدیده به نحو بسیار زیبایی در قرآن مجید اشاره شده است:  

 الله الذی رفع السموت بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى یدبر الأمر یفصل الاءیت لعلکم بلقاء ربکم توقنون

خداست که آسمانها را بدون ستونهایی که بتوانید ببینید، برافراشت، سپس اقتدار را در دست گرفت.

او خورشید و ماه را متعهد کرد؛ هر کدام تا سرآمدی معین (در مدار خود) در گردشند.

 او همه چیز را تحت کنترل دارد و آیات را توضیح می دهد، باشد که درباره ملاقات با پروردگارتان به یقین برسید

 

/ 2 نظر / 23 بازدید
مزده

سلام.بهتون تبریک میگم بابت درست کردن یه همچین سایت زیبایی مخصوصا احادیثش[دست][قلب][گل]