فلسفه احکام

علت نماز خواندن رو به قبله سؤال: چرا هنگام نماز باید رو به قبله بایستیم؟ توضیح این که: در موقع نماز خواندن چرا باید رو به قبله بایستیم در حالى که خداوند همه جا هست و جهت معینى ندارد؟ پاسخ: نماز خواندن به طرف قبله، نه از این جهت است که خداوند مکان یا جهت معینى دارد - همان طور که قرآن در ضمن آیات مربوط به قبله مخصوصا در دو مورد به این حقیقت تصریح کرده و مى‏فرماید: «و للَّه المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه اللَّه؛ مشرق و مغرب از آن خداست؛ و به هر سو رو کنید، خدا آنجاست.» [1] و در آیه دیگر مى‏گوید: قل للَّه المشرق و المغرب؛ بگو مشرق و مغرب از آن خداست.» [2] - بلکه از این نظر است که انسان به حکم این که جسم است هنگام نماز ناچار است به یک طرف متوجه باشد؛ ولى اسلام خواسته از این موضوع حداکثر استفاده را براى تکمیل این عبادت (نماز) بنماید، زیرا همه مى‏دانیم که خانه کعبه قدیمى‏ترین مرکز توحید است. خانه‏اى است که به دست قهرمان توحید، ابراهیم خلیل (ع) تجدید بنا شده و مورد توجه تمام راهنمایان توحید و پیغمبران خدا بوده است. توجه به این مرکز توحید، توجه به خداست. درست است که خداوند مکانى ندارد، اما کسى که مقابل چنین مرکزى بایستد از جهات زیادى به خدا نزدیکتر است و گویا خود را در پیشگاه او حاضر مى‏بیند. علاوه بر آن، توجه به عموم مسلمانان جهان در هر شبانه روز پنج مرتبه به این مرکز مقدس، روح وحدت و یگانگى را در دل و جان آنها پرورش مى‏دهد و به وحدت اسلامى و هماهنگى مسلمین جهان کمک مى‏کند و اجتماعات مختلف اسلامى را از شرق و غرب عالم به هم مربوط مى‏سازد و شوکت و عظمت آنها را ظاهر مى‏نماید و بالاخره جوهر تعلیمات جهانى اسلام را به صورت «وحدت هدف و عقیده» به دنیا نشان مى‏دهد. [3] پى‏نوشت‏ها ________________________________________ [1]. سوره بقره، آیه 115. [2]. سوره بقره، آیه 142. [3]. پاسخ به پرسشهاى مذهبى - نویسندگان: آیات عظام ناصر مکارم شیرازى و جعفر سبحانى

/ 1 نظر / 46 بازدید
احسان

سلام موفق باشید یه سر به ما هم بزن خوشحال میشم منتظرم فعلا [خداحافظ]