تماشای برنامه خودم

تماشاى برنامه خودم
شخصى از من پرسید: آقاى قرائتى ! آیا خودت هم از تلویزیون برنامه خودت را مى بینى ؟
گفتم : بله ، خوب هم گوش مى کنم . چون در آن وقت است که نقاط ضعف و قوّت خود را مى فهمم .

/ 0 نظر / 23 بازدید