تفسیر به روز

تفسیر به روز در اردبیل جلسه تفسیر براى جوانان برگزار نمودم ، عدّه اى از جوانها آمدند گفتند: حاج آقا! تفسیر براى پیرمردهاست ، براى ما مطالب روز را بگوئید. من فهمیدم که آنهایى که قبلاً تفسیر گفته اند، بدون رعایت حال مستمعین بوده والاّ قرآن معجزه و ((بیان للناس )) است و باید جورى باشد که هر کس به حدّ ظرفیت و کشش خود بتواند استفاده کند، حتّى بچه ها هم مى توانند تفسیر داشته باشند. زیرا پیامبر اکرم صلّلى اللّه علیه و آله با همین داستان هاى قرآن ، سلمان و ابوذر تربیت کرد. همانجا براى جوان ها تفسیر سوره یوسف را شروع کردم ، به این شکل که : یوسفى بود؛ جوانها! شما همه یوسفید. او را بردند؛ شماها را مى برند. به اسم بازى بردند؛ شماها را نیز به اسم بازى مى برند

/ 0 نظر / 20 بازدید