نماز وحشت

.نماز وحشت

نماز وحشت موجب کاهش وحشت شب اول قبر مىشود.
و مىتوان براى کسانى که فوت کردهاند خواند.
مخصوصاً کسانى که تازه فوت کردهاند.
نماز وحشت دو رکعت است، در رکعت اوّل حمد و آیة الکرسى خوانده مىشود.
و در رکعت دوم حمد و ده مرتبه سوره قدر خوانده مىشود.
و بعد از سلام نمازگزار مىگوید:اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَابْعَثْ ثَوابَها اِلى قَبْرِ(مثلاً جعفر).

/ 0 نظر / 23 بازدید