اشتباه در تبلیغات

اشتباه در تبلیغات
گروهى از بازاریان شهرى براى ایام فاطمیّه از من دعوت کردند تا در مسجد بازار سخنرانى کنم . گفتم : آقایان در این ایام باید از کسى دعوت کنید که درباره حضرت زهرا علیها السلام کتابى نوشته باشد. ثانیاً بجاى مسجد، تمام دختران دانشجو و دانش آموز را در سالنى دعوت کنید تا ایشان درباره زن نمونه صحبت کند.
شما مرتکب چند اشتباه شده اید: انتخاب گوینده ، انتخاب شنونده و انتخاب مکان . به جاى آیة الله ابراهیم امینى نویسنده کتاب بانوى نمونه مرا انتخاب کرده اید، به جاى دخترها پیرمردها را و به جاى دبیرستان ، بازار را برگزیده اید. دعوت کنندگان ساکت شدند و رفتند.

/ 0 نظر / 9 بازدید