خشم و غضب

خشم و غضب

 

زبان غضب و خشم کلید هر شری است.                                                                                               امام صادق (ع)

 

شجاعت از ان کسی است که اتش خشم خود را با اب حلم فرو نشاند. امام علی (ع)   خشم بر زیردستان از پستی است. امام هادی (ع)

/ 0 نظر / 22 بازدید