قرارداد با امام رضا علیه السلام

قرارداد با امام رضا علیه السلام یک سال براى زیارت به مشهد مقدّس رفتم . در حرم با حضرت رضا علیه السلام قرار گذاشتم که یک سال مجّانى براى جوانها واقشار مختلف کلاس ‍ برگزار کرده و در عوض امام رضا علیه السلام نیز از خدا بخواهد من در کارم اخلاص داشته باشم . مشغول تدریس شدم ، سال داشت سپرى مى شد که روزى همراه با جمعیّت حاضر در کلاس از کلاس بیرون مى آمدم ، طلبه اى همین طور که جلو من راه مى رفت نگاهى به عقب کرد، مرا دید و به راه خود ادامه داد! من پیش خود گفتم : یا نگاه نکن یا اینکه من استاد تو هستم ، تعارف کن که بفرمایید جلو! (اللّه اکبر) به یاد قراردادم با امام رضا علیه السلام افتادم ، فهمیدم اخلاص ندارم ، خیلى ناراحت شدم . با خود گفتم : قرآن مى فرماید: ((لا نرید منکم جزاءً و لا شکوراً)) آنان نه مزد مى خواهند و نه انتظار تشکر. من کار مجّانى انجام دادم ، ولى توقّع داشتم از من احترام کنند! خدمت آیة اللّه میرزا جواد آقا تهرانى داستانم را تا به آخر تعریف کرده و از ایشان چاره جوئى کردم . یک وقت دیدم این پیرمرد بزرگوار شروع کرد به بلند، بلند گریه کردن ، نگران شدم که باعث اذیّت ایشان نیز شدم ، لذا عذرخواهى کرده و علّت را پرسیدم ایشان فرمود: برو در حرم خدمت امام رضا علیه السلام و از حضرت تشکّر کن که الا ن فهمیدى که مشرک هستى واخلاص ندارى ، من مى ترسم در آخر عمر با ریش سفید در سنّ نود سالگى مشرک بوده و خود متوجّه نباشم .

/ 2 نظر / 19 بازدید
بهنام

به نام خدا كتاب پاسخ به شبهات اينترنتي منتشر شد پاسخ به شبهاتي كه سايت هاي ضد اسلام و ضد شيعي مطرح كرده اند . پاسخ به سوالاتي از قبيل ... چرا قرآن دستور قتل مشركين و كفار را داده است تا جائي كه گفته است : هرجا آنها را يافتيد ، بكشيدشان . آيا اين خشونت و ترويج تروريسم نيست ؟ چرا قرآن بحث از معراج پيامبر را مطرح كرده است در حالي كه با وجود اشعه ايكس و اشعه ما وراء بنفش محال است كسي بدون امكانات از جو زمين خارج شود ؟ چرا قرآن مردان را قوّام و سالار بر زنان معرفي كرده است ؟! چرا قرآن ارث زنان را نصف ارث مردان قرار داده است ؟! چرا قرآن به شوهران دستور داده تا زنانشان را بزنند ؟! چرا قرآن تعدد همسر را براي مردان جايز دانسته است ؟! چرا شيعيان نمازهاي ظهر وعصر ، مغرب و عشاء را با هم مي خوانند در حالي كه سنت پيامبر جدا خواندن اين نمازها بود ؟ چرا شيعيان با دست هاي باز نماز مي خوانند در حالي كه با دست بسته نماز خواندن مودبانه تر است ؟ و بسياري از سوال هاي ديگر ... به آدرس ذيل مراجعه فرمائيد http://www.ghalamshop.ir/multimedia/sundries/000301.php

بهنام

به نام خدا كتاب پاسخ به شبهات اينترنتي منتشر شد پاسخ به شبهاتي كه سايت هاي ضد اسلام و ضد شيعي مطرح كرده اند . پاسخ به سوالاتي از قبيل ... چرا قرآن دستور قتل مشركين و كفار را داده است تا جائي كه گفته است : هرجا آنها را يافتيد ، بكشيدشان . آيا اين خشونت و ترويج تروريسم نيست ؟ چرا قرآن بحث از معراج پيامبر را مطرح كرده است در حالي كه با وجود اشعه ايكس و اشعه ما وراء بنفش محال است كسي بدون امكانات از جو زمين خارج شود ؟ چرا قرآن مردان را قوّام و سالار بر زنان معرفي كرده است ؟! چرا قرآن ارث زنان را نصف ارث مردان قرار داده است ؟! چرا قرآن به شوهران دستور داده تا زنانشان را بزنند ؟! چرا قرآن تعدد همسر را براي مردان جايز دانسته است ؟! چرا شيعيان نمازهاي ظهر وعصر ، مغرب و عشاء را با هم مي خوانند در حالي كه سنت پيامبر جدا خواندن اين نمازها بود ؟ چرا شيعيان با دست هاي باز نماز مي خوانند در حالي كه با دست بسته نماز خواندن مودبانه تر است ؟ و بسياري از سوال هاي ديگر ... به آدرس ذيل مراجعه فرمائيد http://www.ghalamshop.ir/multimedia/sundries/000301.php