بخل فرهنگی

بخل فرهنگى
منزل یکى از دوستان مهمان بودم . یادداشت هاى او را مطالعه کردم ، مطالب خوبى داشت ، از او خواستم از نوشته هایش استفاده کنم و در تلویزیون بگویم . گفت : نمى دهم . هرچه اصرار کردم گفت : راضى نیستم بنویسى . دفتر را پس ‍ دادم و از این بخل فرهنگى غصه خوردم .

/ 0 نظر / 10 بازدید