نماز جمعه

نماز جمعه .

 

قرآن .

((اى کسانى که ایمان آورده اید! چون براى نماز روزجمعه ندا داده شد , به سوى ذکر خدا بشتابید و داد و ستد را وا گذارید که این , اگر بدانید , برایتان بهتر است )).
ـ پـیـامـبـر خـدا(ص ) : آن کـه نـماز جمعه بگزارد , [ثواب ] حجى مقبول برایش منظور گردد و اگـرنـمـاز عـصر را هم بخواند , پاداش عمره را هم مى برد و اگر تا شب در جایش بماند , از خدا چیزى نمى خواهد مگر آنکه خداوند به او مى دهد.

ـ امام على (ع ) : هر کس سه جمعه متوالى بدون علت نماز جمعه را ترک کند , منافق نوشته شود.
ـ امـام بـاقر(ع ) : هرکه , بدون عذر وعلتى , سه جمعه پیاپى در نماز شرکت نکند خداوند بر دل او مهر زند.
ـ پیامبر خدا(ص ) : هر که سه نماز جمعه را , از روى اهمیت ندادن به آن , ترک کند خداوند بر دل او مهر زند.
ـ هر کس , از روى عمد و بدون علتى , سه نماز جمعه را ترک کند , خداوند مهر نفاق بر دل اوزند.
ـ عده اى هستند که در نمازهاى جمعه شرکت نمى کنند.
بر دلهایشان مهر زده مى شود و آن گاه از غافلان خواهند بود.
ـ بـه مردى که از محرومیت خود از حج شکایت کرد , فرمود : اى قلیب ! بر تو باد به نماز جمعه که آن حج مستمندان است .

ـ نماز جمعه , حج مستمندان است .

ـ تـعـدادى از مـردم هـسـتـنـد کـه جـز اندکى در نماز جمعه شرکت نمى کنند و خداى را جز از روى غفلت و نفاق یاد نمى نمایند.

/ 2 نظر / 32 بازدید
تسبیح فرشتگان

احادیث زیبا و آموزنده ای ارائه دادید. نماز جمعه احکام خاص خودش را دارد و از اهمیت بسزایی برخوردار است و فتوای مراجع مختلف است و تاکید بر اهمیت نماز جمعه و رفتن به نماز در زمان ظهور می باشد. در پناه قرآن موفق باشید.