خدا به چه کسی رو می کند؟

رو کردن خدا به کسى که به او رو کند.

 

ـ پیامبر خدا(ص ) : هر گاه به نمازت ایستادى , با دل به خدا رو کن تا او نیز به تو رو کند.
ـ امام صادق (ع ) : دوست دارم که مردمؤمن شما هرگاه به نماز واجب مى ایستد , با دل خویش به خداوند روکند و دلش را مشغول اموردنیا نگرداند , زیرا هیچ مؤمنى نیست که در نمازش روى دل بـه خـدا کـند مگر این که خداوند نیزبه او توجه کند و خداوند عزوجل او را دوست بدارد و محبت دلهاى مؤمنان را نیز متوجه اوگرداند.
ـ هرگاه بنده به نماز ایستد , خداوند عزوجل به او توجه کند و پیوسته رو به او داشته باشد تاآن که سه مرتبه متوجه این سو و آن سو شود.
وى روى گرداند.
ـ چـون بـنـده بـراى نـمـاز خـود تـکـبیرة الاحرام گوید , خداوند به او توجه کند و فرشته اى بر وى گـمـارد کـه هـرچـه از قـرآن از دهـانـش خـارج مـى شـود , چنگ زند , پس , هرگاه روى گرداندخداوند نیز از رو بگرداند و او را به همان فرشته واگذارد

/ 1 نظر / 18 بازدید
ستاره

سلام خداقوت مطالب وبلاگتون بسیار زیبا پر محتواست با اجازتون وبا افتخار من شمارو با نام نماز لینک کردم خداوند به شما توفیق روز افزون عنایت بفرماید التماس دعا