شیوه های جذب

شیوه هاى جذب
زمان طاغوت براى تبلیغ به اطراف زرّین شهر اصفهان رفته بودم . هرچه از مردم دعوت مى شد، کمتر کسى به مسجد مى آمد. در نزدیکى مسجد جوانها والیبال بازى مى کردند. از آنها خواستم تا همبازى آنان شوم . با تردید پذیرفتند، عبا و عمامه را کنار گذاشته و قدرى والیبال بازى کردم .
هنگام اذان شد، از آنها تقاضا کردم که با من به مسجد بیایند و 5 دقیقه نماز و ده دقیقه به صحبت من گوش کنند. آنان پذیرفتند و از آن پس هرشب جوانها به مسجد مى آمدند.

/ 2 نظر / 22 بازدید
س.م.ع

سلام بر دوستان نمازی... خوشحالم که وبلاگ شما رو دیدم... ما هم در باره نماز می نویسیم اگه خدا قبول کنه

س.م.ع

سلام بر دوستان نمازی... خوشحالم که وبلاگ شما رو دیدم... ما هم در باره نماز می نویسیم اگه خدا قبول کنه